رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

مسولیت های اجتماعی خود را فراموش نکنیم !

 

مسولیت های اجتماعی خود را فراموش نکنیم !

مسئولیت اجتماعی کسب و کارها حاکی از تعهدات مدیریت یک بنگاه اقتصادی برای محافظت از منافع جامعه است.با توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی، هدف رهبران و مدیران کسب و کار برای تصمیم‌گیری در مورد فعالیت های اقتصادی صرفاً به حداکثر رساندن سود نخواهد بود  بلکه خدمت و محافظت از منافع سایر اعضای جامعه مانند کارگران، مصرف‌کنندگان و جامعه نیز به عنوان بخشی از آن خواهد بود .

 

هرچند در ایران این رویکرد بیشتر با هدف توسعه برند و مارکتینگ انجام میگردد ( که البته از نگاه مدیریتی و در راستای تحقق اهداف یک کسب کار استراتژی مناسبی خواهد بود ) اما شرایط حال حاضر کشور عزیزمان ، به گونه ایست که نیاز است صاحبین کسب و کار  هدف اصلی مسولیت های اجتماعی که همان تعهدات نسبت به منافع جامعه می باشد را دنبال نمایند

این مفهوم در شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی در جامعه نقش اساسی داشته و به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی شناخته می شود . در حال حاضر زیست بوم اقتصادی کشور بالاخص در سطح کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط مناسبی قرار ندارد . در این شرایط همچنان بنگاههای اقتصادی با بنیه مالی خوب وجود داشته که انتظار می رود بیش از گذشته به مسولیت های اجتماعی توجه نمایند. 

 

 

در اولین گام رسیدگی و توجه بیش از گذشته به منابع انسانی فعال در کسب و کار، می تواند گزینه مناسبی در این راستا باشد . باید بپذیریم منابع انسانی در کسب و کار به عنوان شرکای کلیدی ، نیازمند آرامش روحی و اطمینان خاطر از وضعیت درآمدی می باشند . توجه و کمک به پرسنل  کمک خواهد کرد تعامل سازمان با مشتریان ، نحوه ارایه خدمات و محصولات و از همه مهمتر بهره وری سازمانی  در شرایط مناسبی قرار گیرند .

در گام بعدی توجه و حمایت از نمایندگان ، تامین کنندگان ، فروشندگان و همکاران تجاری می باشد . مسلما این گزینه نوید بخش استمرار فعالیت تعدادی از بنگاههای اقتصادی و کمک به وضعیت معیشتی گروهی از افراد جامعه خواهد بود 

در انتها توجه و ایجاد رابطه مستمرمناسب با مخاطبین یا مشتریان و مصرف کنندگان نهایی می باشد . مشتریان در کسب و کار همان افرادی می باشند که با استفاده از محصولات و خدمات  در توسعه و حمایت آن کسب و کار  نقش اساسی را داشته و انتظار خواهند داشت در شرایط متفاوت ، برخوردی متناسب با وضعیت فعلی از کسب و کار را تجربه نمایند.

پایداری و توسعه جامعه نیازمند حمایت و توجه تک تک فعالین اقتصادی خواهد داشت .

لطفا مسولیت های اجتماعی خود را فراموش نکنیم !