رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

کارگاه تخصصی رفتارشناسی مشتری با مدل جهانی DISC
در دنیای کنونی افراد موفق ، به افرادی اطلاق میگردد که بتوانند تعاملی موثر، پویا و با کیفیت با مخاطبین خود برقرار نمایند . این تعامل متناسب با مهارتهای ارتباطی هر شخص میباشد . در خانواده ،محیط های آموزشی ،محل کار و حتی در جلسات مذاکره اقتصادی و یا سیاسی افراد با مهارت های رفتاری برتر ،افرادی موفق ،موثر و مورد قبول مخاطبین خود خواهند بود و نهایتا ارتباط با ایشان منجر به یک ارتباط برد – برد خواهد شد .
مدل جهانی DISC یکی از ابزارهای نوین در جهت افزایش مهارت های ارتباطی است که در سالهای گذشته توسط سازمانها ،موسسات و گروههای مختلف در اقصی نفاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته است . از عناوین اعلام شده از طرف انجمن مدیریت آمریکا در جهت استفاده از مذل جهانی دیسک می توان موارد زیر را نام برد توسعه فردی ، تعامل رفتاری در خانواده ،تعامل رفتاری در محیط آموزشی (مدرسه ،دانشگاه )مشاوره تحصیلی و شغلی ، مدیریت و رهبری ،مدیریت زمان ،مدیریت تعارضات ،مدیریت مذاکره و فروش
​​​​​​​
​​​​​​​

​30% هدیه تخفیف ویژه اعضای باشگاه بانوان موفق

کارگاه رفتارشناسی مشتری با مدل جهانی DISC

اهمیت این موضوع در حرفه فروش بیش از سایرین مشهود است . شناسایی و درک درست از تیپ رفتاری مشتری ، نوع برخورد مناسب و جذب وی در کمترین زمان ممکن از مهارت های دوست داشتنی هر مشاور فروش حرفه ای خواهد بود در این کارگاه عناوین اصلی زیر بصورت کاملا تعاملی تشریح و انجام خواهد شد .
تست رفتارشناسی ، آشنایی با تیپ رفتار شخصی خود و دیگران ، نقاط قوت و نقاط قابل بهبود هر تیپ رفتاری
مشاغل متناسب با تیپهای رفتاری ، آشنایی با رفتار تیپهای متفاوت در خانه ،محل کار و جامعه
اهمیت رفتارشناسی در فروش، شناسایی ساده تیپهای رفتاری مشتری ، چالشهای تیپ های رفتاری مختلف  در زمان فروش ، چگونگی تعامل رفتاری با تیپهای متفاوت در فرایند فروش ، طراحی دیالوگ های مناسب در زمان تعامل با تیپ های رفتاری مختلف در فرایند فروش ، تمرین های کاربردی در جهت رفع نقاط قابل بهبود ، بازیهای گروهی عملی در جهت درک بهتر از کارگاه
​​​​​​​

​جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کارگاه با ما در تماس باشید 02171053339

تست آنلاین DSIC

​کارگاه توسعه مهارتهای رفتاری و ارتباطی با مدل جهانی دیسک

کارگاه تخصصی توسعه مهارتهای ارتباطی و رفتاری با مدل جهانی دیسک
در دنیای کنونی افراد موفق ، به افرادی اطلاق میگردد که بتوانند تعاملی موثر، پویا و با کیفیت با مخاطبین خود برقرار نمایند . این تعامل متناسب با مهارتهای ارتباطی هر شخص میباشد . در خانواده ،محیط های آموزشی ،محل کار و حتی در جلسات مذاکره اقتصادی و یا سیاسی افراد با مهارت های رفتاری برتر ،افرادی موفق ،موثر و مورد قبول مخاطبین خود خواهند بود و نهایتا ارتباط با ایشان منجر به یک ارتباط برد – برد خواهد شد .
مدل جهانی DISC یکی از ابزارهای نوین در جهت افزایش مهارت های ارتباطی است که در سالهای گذشته توسط سازمانها ،موسسات و گروههای مختلف در اقصی نفاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته است . از عناوین اعلام شده از طرف انجمن مدیریت آمریکا در جهت استفاده از مذل جهانی دیسک می توان موارد زیر را نام برد توسعه فردی ، تعامل رفتاری در خانواده ،تعامل رفتاری در محیط آموزشی (مدرسه ،دانشگاه )مشاوره تحصیلی و شغلی ، مدیریت و رهبری ،مدیریت زمان ،مدیریت تعارضات ،مدیریت مذاکره و فروش
​​​​​​​
​​​​​​​

در این کارگاه عناوین اصلی زیر بصورت کاملا تعاملی تشریح و انجام خواهد شد .
تست رفتارشناسی ، آشنایی با تیپ رفتار شخصی خود و دیگران ، نقاط قوت و نقاط قابل بهبود هر تیپ رفتاری
مشاغل متناسب با تیپهای رفتاری ، آشنایی با رفتار تیپهای متفاوت در خانه ،محل کار و جامعه
اهمیت رفتارشناسی ، شناسایی ساده تیپهای رفتاری  ، چالشهای تیپ های رفتاری مختلف   ، چگونگی تعامل رفتاری با تیپهای متفاوت  ، چگونگی تعامل با تیپ های رفتاری مختلف  ، تمرین های کاربردی در جهت رفع نقاط قابل بهبود ، بازیهای گروهی عملی در جهت درک بهتر از کارگاه
​​​​​​​

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کارگاه با ما در تماس باشید 02171053339

تست آنلاین DSIC