رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

​دوره غیر حضوری خود رهبری 

خود رهبری چیست ؟
 
خود رهبری توانایی هدایت خود برای دستیابی به اهداف شخصی و حرفه‌ای است
بسیاری از اندیشمندانی که در حوزه‌ی رشد فرد و رفتار سازمانی صاحب  نظر هستند، خودرهبری را فرآیندی می دانند که طی آن فرد به سطحی از رهبری و عملکرد هوشمندانه رسیده که می تواند در ابتدا رفتار خود را کنترل نماید. سپس می تواند آن را بهبود و توسعه ببخشد. خود رهبری را می توان یکی از بهترین درجه های بلوغ در بزرگسالی هم دانست.نظریه‌ی خود رهبری تنها به بهبود رفتارهای شخص محدود نمی شود؛ بلکه اثربخشی وی را نیز بهبود می ­بخشد. در نهایت این فرد می تواند با توجه به تغییر و تحول هایی که در محیط بیرونی رخ می دهد، انعطاف مناسبی از خود نشان دهد، خود را با محیط پیرامون وفق دهد و به این ترتیب در جهت رشد فردی و سازمانی قدم بردارد.​​​​​​​

​دوره غیر حضوری خود رهبری 

خودرهبری چه مزایایی دارد؟
خودرهبری می تواند از شما فردی با قابلیت مدیریت بالا و موفق بسازد. این مسئله نه تنها در زندگی شخصی شما، بلکه در محیط کاری و شغلی نیز می تواند شما را به پیش ببرد. خلاقیت و نوآوری از مهم ترین فاکتورهایی است که هر فرد می تواند با توجه به آنها عملکرد شغلی خود را ارتقا بخشد. خلاقیت و نوآوری که زاییده ی خودرهبری محسوب می شوند، نقش حیاتی و موثری در محیط های سازمانی و فعالیت های مربوط به آن دارند. فرد خودرهبر، دارای ارتباطات گسترده و مثبتی است. این فرد با طیف وسیعی از انسانها، خصوصاً در حیطه ی کاری خود در ارتباط است. این مسئله باعث میشود تا در فعالیت های تیمی و تصمیم های گروهی بتواند به خوبی عمل کند و نتیجه ی مطلوبی را کسب نماید. فرد خودرهبر کاری را در میانه آن رها نمی کند و نتیجه آن را حاصل تلاش و پشتکار خود می داند. این در حالی است که بسیاری از افراد بر اساس شانس و پیش آمدها جلو می روند. افراد خودرهبر در کنار فعالیت گروهی، به تنهایی نیز نقش موثری در پیش برد اهداف سازمانی ایفا می کنند که یکی از بارزترین مزایای این افراد است.

سرفصلهای دوره آماده سازی خود رهبری
1.    خودآگاهی
2.    ارتباط مؤثر
3.    قاطعیت و جرأت‌ورزی
4.    مدیریت خشم
5.    مدیریت استرس
6.    مدیریت حل مسئله
7.    اعتمادبه‌نفس
8.    خُلق منفی
9.    تفکر انتقادی
10.  خلاقیت