رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

​خدمات مشاوره ، مدیریت و اجرا در شبکه های اجتماعی ویژه صنعت ساختمان

پکیج A

​شامل اینستاگرام و تلگرام

اینستاگرام (خدمات ماهانه)
15 پست اختصاصی ، 40 استوری، 5 ریلز ،آنالیز و تحلیل کسب و کار ، ارائه تقویم محتوایی ، طراحی و ساخت هایالیت‌ها ،طراحی عکس پروفایل ، تدوین محتوا بایو ، تولید کپشن تعاملی ، افزایش نرخ تعامل ، جذب فالوور هدفمند، انتشار محتوا طبق تقویم زمانبندی ، پاسخ به مشتری در کامنت ، ارائه گزارش ماهانه ، مشاوره امور تبلیفاتی ،تحلیل رقبا ،آنالیز هشتگ ، آنالیز مخاطبین. ارتباط بهینه مخاطب با کارفرما

تلگرام (خدمات ماهیانه )
​​​​​​​مدیریت کانال منطبق بر تقویم محتوایی و فعالیتهای پیج اینستاگرام 

کلیه فعالیت های شبکه های اجتماعی منطبق بر بیزینس مدل ، استراتژی برندینگ و استراتژی مارکتینگ کسب و کار انجام خواهد شد .

مبلغ ماهانه : 10،900،000   تومان  

پکیج B

​شامل اینستاگرام ، تلگرام و آپارات

اینستاگرام (خدمات ماهانه)
20 پست اختصاصی ، 60 استوری، 8 ریلز ،آنالیز و تحلیل کسب و کار ، ارائه تقویم محتوایی ، طراحی و ساخت هایالیت‌ها ،طراحی عکس پروفایل ، تدوین محتوا بایو ، تولید کپشن تعاملی ، افزایش نرخ تعامل ، جذب فالوور هدفمند، انتشار محتوا طبق تقویم زمانبندی ، پاسخ به مشتری در کامنت ، ارائه گزارش ماهانه ، مشاوره امور تبلیفاتی ،تحلیل رقبا ،آنالیز هشتگ ، آنالیز مخاطبین. ارتباط بهینه مخاطب با کارفرما

تلگرام (خدمات ماهیانه )
​​​​​​​مدیریت کانال منطبق بر تقویم محتوایی و فعالیتهای پیج اینستاگرام 

آپارات :(خدمات ماهانه )
​​​​​​​مدیریت کانال آپارات منطبق بر تقویم محتوایی و فرایندهای مارکتینگ

کلیه فعالیت های شبکه های اجتماعی منطبق بر بیزینس مدل ، استراتژی برندینگ و استراتژی مارکتینگ کسب و کار انجام خواهد شد .

مبلغ ماهانه : 14،900،000   تومان  

02188546152

رهپویان7 ستاره آسمان

​کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره 

سبد خرید