رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

Coffee Shop Branding​​​​​​​

مشاوره تخصصی برندینگ در کافی شاپ

امروزه خلق و توسعه برند و برندسازی ، به عنوان فعالیتهای کلیدی در کسب و کار شناخته شده و بسیاری از رهبران و مدیران کسب و کارهای  کوچک تا بزرگ با توجه به این مولفه ، در پی خلق ارزشهای مستمر برای کسب و کار خود می باشند.باید پذیرفت در زیست بوم اقتصادی به شدت رقابتی کنونی ، محصولات و یا خدمات مشابه در کسب و کارهای گوناگون با کیفیت یکسان  و همتراز به وفور یافت می شود و تنها چیزی که به عنوان یک مزیت رقابتی مخاطب را به سوی کسب و کار شما می کشاند آوازه برند شما خواهد بود. پایداری و توسعه در کافی شاپ به شدت به خلق و توسعه برند وابسته بوده و نیازمند توجه بیش از گذشته فعالیت اقتصادی در این حوزه می باشد .

فعالیت های پیش بینی شده در بسته مشاوره
بررسی وضعیت فعلی کسب و کار ، عارضه یابی و شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود ، بازبینی و در صورت نیاز تدوین  چشم انداز ، ماموریت و ارزشها ، بازبینی ، بهینه سازی و در صورت نیاز تدوین بیزینس مدل کسب و کار ،مشاوره مدیریت استراتژیک ، تحلیل دوره ای وضعیت کسب و کار ،مشاوره بهینه سازی هویت بصری برند ، آنالیز و تحلیل فعالیت های برندینگ انجام شده توسط رقبا و ارزیابی برندینگ رقبا ، تدوین المانهای غیر تصویری برند ، تدوین خلاصه دستورالعمل برندینگ ، آموزش داخلی دستورالعمل برندینگ ، بررسی و تحلیل رفتار مشتریان با رویکرد برندینگ ، طراحی و تدوین کمپینهای تبلیغاتی  منطبق با استراتژی مشخص شده ، طراحی فعالیت های فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی با رویکرد مسولیت های اجتماعی ، کنترل و بازبینی و بهینه سازی روالهای برندینگ با توجه به شاخص های کنترلی انتخاب شده ، مدیریت ثبت و آرشیو  اطلاعات و مستندات ، مشاوره بازاریابی برند و پوزیشنینگ​​​​​​​​​​​​​​

سبد خرید