رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

​عارضه یابی مارکتینگ و فروش   Sales and Marketing Diagnostic  

​عارضه یابی مارکتینگ و فروش
مارکتینگ و فروش شامل فرایندهای پیوسته و مستمر بوده که بر پایه داده های هدفمند جمع آوری شده ،  برنامه ریزی و در شرایط مختلف نیاز به اتخاذ استراتژی مناسب خواهد داشت . مارکتینگ و فروش به شدت متاثر از فناوری و ابزارهای روز بوده و درکنار بروز رسانی مهارتهای انسانی و ادراکی نوین، می تواند موفقیت در هر کسب و کار را تضمین نماید .   این مجموعه به مانند فعالیت یک سیستم نیازمند بازبینی ، ارزیابی و کنترل می باشد .
چرا به عارضه  یابی مارکتینگ و فروش نیاز داریم؟
دلایل مختلفی وجود دارد که صاحبین و مدیران کسب و کار را الزام به عارضه یابی در مارکتینگ و فروش  می نماید
 کاهش یا نوسانات فروش
کاهش بهره وری در تیم فروش
ضعف یا ناکارامدی سیستم فروش
عدم نتیجه گیری مناسب در برنامه ها و فعالیت های مارکتینگ
عدم اثر بخشی فعالیت تبلیغاتی
از دست دادن و جابجایی نامتعارف منابع انسانی در تیم های مارکتینگ و فروش
عدم اثربخشی برنامه های آموزشی مستمر در تیم مارکتینگ و فروش
نارضایتی مشتری
شرکت رهپویان 7  با استفاده از مشاورین برجسته و خبره آماده ارایه خدمت SMD به کسب و کارهای مختلف می باشد . با استقرار دو روزه کارشناس رهپویان 7  در محل کاری کسب و کار متقاضی  بررسی ، مصاحبه با افراد کلیدی ، بررسی فرایندهای کاری ، کنترل نحوه ارتباط و رسیدگی به نیاز مخاطب ، ارزیابی داده های مورد استفاده در مارکتینگ ،بررسی ابزارهای مورد استفاده ، بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت تجربه مشتری ، بررسی نحوه و کیفیت ارایه خدمت یا محصول و ...........انجام و در نهایت گزارش تشریحی  عرضه یابی یا SMD Report  به مدیران مجموعه ارایه میگردد . این گزارش شامل راهکارهای پیشنهادی جهت مرتفع نمودن نقاط ضعف و بهبود عملکرد مارکتینگ و فروش می باشد .
جهت هماهنگی و آشنایی بیشتر با خدمت SMD شرکت رهپویان 7 با ما در تماس باشید