رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

سرکار خانم معصومه نوروزی

ایران - 

سرکار خانم معصومه نوروزی 
​​​​​​​
 ۱۱سال سابقه درشهرداری سازمان رفاه وخدمات ومشارکت های اجتماعی دارم وبه عنوان مددکار اجتماعی درحوزه آسیب های اجتماعی ومشارکتهای مردمی فعالیت کرده ام.

عضو باشگاه بانوان موفق ایران زمین

پیشنهاد ویژه جهت اعضای باشگاه بانوان موفق :
ندارد

​ارتباط :
ایمیل: ندارد
​​​​​​​​​​​​​​شماره تماس : ندارد