رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

سرکار خانم مریم کرباسی شرق
ایران -نیشابور

سرکار خانم مریم کرباسی شرق
کارشناسی مدیریت بازرگانی،کارشناس ارشد روان شناسی
مشاوره حوزه خانواده
​​​​​​​مشاوره حوزه تحصیلی
مربی آموزشی هنرهای دستی 
نویسنده کتاب فرازناشویی

عضو باشگاه بانوان موفق ایران زمین

پیشنهاد ویژه جهت اعضای باشگاه بانوان موفق :
مبلغ 20.000 تومان  برای هر یک از خدمات مشاوره  ویزه اعضای باشگاه بانوان موفق ایران زمین

​ارتباط :
ایمیل: mariyamkarbasi@yahoo.com
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​شماره تماس : 09333944265