رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

​مشاوره و آموزش تخصصی مدیریت کسب و کار در حوزه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 

خدمات ویژه شرکت رهپویان 7  در حوزه صنعت ساختمان و صنایع وابسته
صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در حوزه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . 
صنعت ساختمان فرصتی برای تولید ثروت و رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی است.از نگاه آمار اقتصادی صنعت ساختمان سهم ۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم ۱۰ تا ۱۶ درصدی در اشتغالزایی، سهم ۸۰ درصدی در ثروت خانوار و سهم ۶۰ درصدی در هزینه‌های خانوار را داراست.از اینرو توجه به کارآفرینی ، حفظ و توسعه و نوآوری در این حوزه به عنوان یکی از چالشهای حوزه کسب و کار شمرده میشود .
شرکت رهپویان7  با توجه به تخصص و تجربه گروهی از کارشناسان خود در حوزه صنعت ساختمان آماده ارایه خدمات نوین در حوزه مشاوره و آموزش می باشد 

خدمات شرکت رهپویان 7 در صنعت ساختمان و صنایع وابسته در چند حوزه زیر خلاصه میگردد :
مشاوره و آموزش در زمینه  مدیریت و رهبری
مشاوره و آموزش در زمینه ایحاد برند و برندینگ
مشاوره و آموزش در زمینه مارکتینگ 
مشاوره و آموزش در زمینه فروش 
مشاوره و آموزش در زمینه سیستم سازی در فروش و مهندسی فروش
مشاوره و آموزش در حوزه تدوین و پیاده سازی کمپین تبلیغاتی
​​​​​​​مشاوره و آموزش در حوزه توسعه منابع انسانی
مشاوره و آموزش توسعه کسب و کار در متاورس  Metaverse

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام

​​کارگاه آموزشی برند و برندسازی در حوزه صنعت ساختمان 

مشاوره 
خدمات مشاوره ای رهپویان7  به دو صورت استقرار در محل کارفرما و یا حضور کارفرما در دفتر شرکت رهپویان 7 انجام میگردد بصورت معمول در بازه زمانی سه ، شش و یا یکساله (که با توافق طرفین قابل تمدید می باشد ) ، در طی تفاهم نامه همکاری کارشناس متخصص حوزه صنعت ساختمان در دفتر کار کارفرما
حضور داشته(تعداد روزهای توافق شده ) و متناسب با مفاد تفاهم نامه  در حوزه های مختلف مانند کوچینگ مدیریت و رهبری ، برندینگ ، مارکتینگ و یا فروش و مهندسی فروش و سیستم سازی فعالیت های مرتبط با مشاوره و آموزش را پیگیر و عملیاتی می سازند . در کنار این حضور فعالیت های گروهی تیم رهپویان 7 در
قالب فعایت های پشتیبانی ، جمع آوری اطلاعات ، ارزیابی آماره و .....انجام و به کارفرما ارایه میگردد. همچنین متقاضی می تواند به صورت موردی جهت دریافت مشاوره به دفتر شرکت رهپویان 7 مراحعه و یا در حلسه آنلاین مشاوره مورد نظر را دریافت نماید

آموزش 
خدمات آموزش  رهپویان7  به دو صورت عمومی در کارگاههای برنامه ریزی شده و یا با درخواست متقاضی بصورت اخنصاصی برای افراد مورد نظر کارفرما برگزار خواهد شد .
موضوع کارگاه آموزشی های مورد درخواست و برگزار شده به شرح زیر می باشد :
آموزش فروش حرفه ای ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
آموزش برند و برندسازی ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
آموزش مارکتینگ و تدوین برنامه بازاریابی ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
آموزش بازاریابی محتوا ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
آموزش کاربردی گیمیفیکیشن در  مدیریت کسب و کار  ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
آموزش تدوین و برگزاری کمپین تبلیغاتی ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
آموزش رفتارشناسی مشتری با مدل جهانی DISC ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته
آموزش توسعه کسب و کار در متاورس ویژه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
​​​​​​​و.....................................

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام

​دوره سه ماهه  پرورش مدیر فروش حرفه ای . 
​​​​​​​مهندسی فروش در سازمان شما