رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

امضای تفاهم نامه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و شرکت رهپویان7

امضای تفاهم نامه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان | شرکت رهپویان ۷

سرکار خانم نوشین منوچهری  رییس هیت مدیره شرکت رهپویان 7 و سرکار خانم شادی جمیلی مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 

امضای تفاهم نامه با رهپویان 7

جلسه کمیته راهبردی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، در روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای کمیته و چندین مهمان برگزار گردید.

امضای تفاهم نامه با رهپویان 7

در این جلسه به منظور تدوین برنامه چهارمین جشنواره و بررسی کامل ایده های طرح ۹۹/۹۹ و استفاده بهینه از پیشنهادات ایده پردازان در جهت گسترش فعالیت ها و بازدهی بهتر، همچنین روند اقتصادی جشنواره، تفاهم نامه ای مشترک میان دبیرخانه جشنواره و شرکت رهپویان ۷ به امضاء رسید.

رئیس دبیرخانه جشنواره ضمن ابراز خرسندی از همکاری با تیم اول طرح ایده ۹۹/۹۹، روند برگزاری جشنواره چهارم را بهتر و کامل تر از گذشته پیش بینی نمودند و اعلام داشتند همه  ایده پردازان خوش فکر در جهت بهبود فرآیند جشنواره، می توانند پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل جشنواره ارسال نمایند.

امضای تفاهم نامه با رهپویان 7

در ادامه جلسه، جناب آقای دکتر زاهدی، جناب آقای دکتر غلامی، همچنین نمایندگان تیم رهپویان ۷ به سرپرستی خانم نوشین منوچهری رییس هیت مدیره رهپویان7 و مهمان این جلسه، نکاتی را در خصوص اجرای جشنواره چهارم بیان داشتند.