رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

بخشنامه مرتبط با ارسال صورت‌حساب الکترونیک به سامانه مودیان

 

بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۸۴۶۵/د – نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی…

موضوع: اطلاعیه شماره ۳- نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره روشهای ارسال صورتحساب الکترونیکی را به استحضار می‏رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد .

کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشدکه مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد. در بخش «عضویت» و سپس انتخاب گزینه «شرکت معتمد/سامانه های دولتی» در کارپوشه، روشهایی بشرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی  از طریق مستقیم  توسط شخص مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد:

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود .

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‌های دولتی:

در این روش،  مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان را «سامانه‌های دولتی» انتخاب  می نماید در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏های دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مودی است.

قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مودی:

– مودی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید  توسط یک  شرکت معتمد پشتیبانی شود.

– مودی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.

– مودیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورت حساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است; انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

– با توجه به اینکه بسیاری از مودیان در معاملات خود با سامانه های دولتی از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند می توانند طی هماهنگی با مراجع متولی سامانه های مربوطه، صورت حساب های صادره در این سامانه ها مستقیما به سامانه مودیان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئولیت ارسال صورتحساب ها برعهده مودی می باشد.

جزئیات و توضیحات بیشتر در  قالب سند «سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان» و از طریق نشانیintamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان