رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

لطفا عمیقا گوش کنید ! (2 دقیقه مطالعه )

 

 

کارشناسان و مشاورین فروش  لطفا  عمیقا گوش کنید!

افراد با چیزی بیشتر از کلمات ارتباط برقرار میکنند . برای اینکه حقیقتا صدای دیگران را بشنوید ، باید با تمام حواستان یعنی ، چشم ها ، گوش ها ، و شهود گوش کنید . برای اینکه نسبت به کل پیام آگاه باشید ،  حواستان را جمع کنید. این کار به شما فرصت تحلیل نکات ظریف گفت و گو را می دهد .

همچنان که گوش میکنید ، زبان بدن مشتری تان و حالت صورت وی را ببینید. نیاز ندارید که متخصص زبان بدن باشید تا سرنخ های روشن را ببینید . تنها باید مشاهده گر باشید و خودتان را با دریافت نکات ظریف هیجانی تنظیم کنید

 

با دوره غیر حضوری و پروژه محور پرورش کارشناس فروش حرفه ای آشنا شوید (کلیک کنید )

 

به تن صدا ، کیفیت صدا و سرعت صدای مشتری توجه کنید . بر روی معنایی که پشت کلمات مورد استفاده آنها وجود دارد ، تمرکز کنید . نسبت به نشانه های هیجانی ، اعم از کلامی و غیر کلامی هشیار باشید . چون افراد تمایل دارند با داستان گویی ارتباط برقرار کنند عمیقا گوش دهید تا احساسات و هیجانات بیان نشده را بگیرید 

 

 

زمانی که مشتری با حالات صورت ، زبان بدن ، تن صدا یا کلمات ، هیجانش را بیان میکند ، شما نسبت به آنچه که برای او مهم است ، بینشی کسب میکنید .همچنان که اهمیت هیجانی را درک میکنید، سوالاتی را برای پیگیری مانند " این موضوع کاملا مهم به نظر می رسد . چگونه می خواهید با آن نعامل کنید؟ " بپرسید تا ظن خود را آزمون کرده باشید این کار دری به روی سوالات بعدی باز میکند و مشتری تان را تشویق میکند به روشن کردن مسایلی بپردازد که بیشترین اهمیت را برای او دارد و این کار ، کلید حلقه خود افشایی و راه یابی به زیر پوسته هیجانی است.

 

با دوره غیرحضوری و پروژه محور  کوچینگ و آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای آشنا شوید (کلیک کنید )