رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

نه کلید دوست داشتنی تر بودن برای کارشناسان فروش ( دو دقیقه مطالعه )

 

نه  (9 ) کلید دوست داشتنی تر بودن برای کارشناسان فروش

( دو دقیقه مطالعه )

 

پاسخ به این سوال مشتریان شما که " آیا شما را میخواهم ؟"  بسیار عمیق تر ، پیچیده تر و مهم تر از آن است که اکثر کارشناسان فروش تصور میکنند . دوست داشتنی بودن مستلزم تلاش ، استراتژی ، تمرکز و ایجاد عادات تاثیر گذار در تعامل با مشتری است  .

در ادامه به نه کلید که باعث میگردد یک کارشناس فروش دوست داشتنی تر باشد اشاره می نماییم

 

 

لبخند:

یک لبخند گرم و خالصانه ، بهترین راه برای ایجاد اولین تاثیر بزرگ است .انسان ها بصورت طبیعی جذب افرادی می شوند که لبخند میزنند . بنا بر این ، نسبت به حالت چهره تام آگاه باشید و لبخند به لب داشته باشید .

تن صدا :

مانند لبخند ، تن صدای شما و زیر و بم آن نیز می تواند سبب شود که مشتری ناگهان شما را بخواهد یا از شما متنقر شود . صدای شما تا جایی که ممکن است ، خنثی و عاری از لهجه های منطقه ای ، دوستانه و شادمانه باشد .مودب باشید

یادمان باشد انسان های بی ادب ، گستاخ و بی نزاکت دوست داشتنی نیستند .

 

با دوره غیر حضوری و پروژه محور پرورش کارشناس فروش آشنا شوید

 

لباس:

افراد شما را بر مبنای آنچه می پوشید ، ماشینی که سوار می شوید و آراستگی و ظاهرتان قضاوت میکنند در صورتی که در فرایند فروش بصورت مستقیم با مشتری برخورد خواهید داشت به پوشش خود توجه داشته باشید

آراستگی:

بهترین ظاهر را برای خودتان رقم بزنید . اطمینان یابید که بوی خوبی می دهید و ادکلن یا عطری که میزنید ، بیش از حد نیست .

 

 

کانون توجه:

در محیط کار پرمتقاضی امروزی ، به راحتی حواستان پرت می شود . جیم ران می گوید " در هر کجا که هستید ، حواستان را جمع همان جا کنید "

زمانی که می خواهید اولین تاثیرات  را بگذارید این توصیه بسیار حیاتی خواهد بود

سبک:

افراد تمایل دارند به سمت افرادی جذب شوند که شبیه خودشان هستند و به آنها بیشتر اعتماد میکنند (سوگیری شباهت ) بنا بر این ، وقتی سبک ارتباطی ترجیحی یا غالبتان را تغییر می دهید تا سبک طرف دیگر را تکمیل کند ، شبیه تر و در نتیجه ، دوست داشتنی تر خواهید شد

 اشتیاق :

شور و عشق برای محصوب ، خدمت و شرکتتان بسیار موثر است . اشتیاق قابل انتقال و مسری است . اشتیاق شما به وسیله نگرش و باورهایتان  هدایت می شود . بنا بر این ، کار مداوم برای ایجاد و حفظ نگرش و باورهایتان هدایت می شود ، بنا بر یان ، کار مداوم برای ایجاد و حفظ نگرش پیروزی ، حیاتی است

اطمینان :

افراد ضعیف جا خالی می کننذ . افراد متکبر نقاط انحرافی هستند . افراد مطمین جذب می کنند

 

با دوره غیر حضوری و پروژه محور پرورش مدیر فروش حرفه ای آشنا شوید