رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

گیمیفیکیشن بازی نیست ! (2دقیقه مطالعه )

گیمیفیکیشن ، بازی نیست !

 

 

گیمیفیکیشن عبارتی است  که به مانند بسیاری از واژگان مطرح شده به درستی درک و بکار گرفته نشده است . در واقع گیمیفیکیشن با هدف رفع یا مدیریت چالش ، بهینه سازی یک فرایند ، بهینه سازی کاربری منابع بالاخص منابع انسانی ،ایجاد عادت  رفتاری و یا اصلاح یک عادت رفتاری قابل استفاده می باشد . در سال 2012 در یکی از شهرهای کشور سوییس با هدف ایجاد عادت رفتاری و کمک به بهینه سازی رانندگی در بازه زمانی شش ماهه از یک مدل گیمیفیکیشن استفاده شد.

 

شرکت در کارگاه آشنایی با گیمیفیکیشن مدیریت کسب و کار 

 

اشتیاق تحصیلی در محیط‌ آموزشی ،عملکرد کارکنان فروش ، توانایی شما در انجام کار‌های روزمره و شخصی،عملکرد در باشگاه ورزشی،بهره‌وری سازمانی،توانایی حفظ تمرکز عمیق،ماندگاری حافظه،جمع‌سپاری یا Crowdsourcing ، مسائل مربوط‌ به استخدام ، حفظ مشتری و یا ترغیب مشتری و ایجاد عادت در انجام مستمر یک فرایند ، افزایش آگاهی از برندینگ ، تبلیغات و بسیاری دیگر از مواردی است که استفاده از الگوهای گیمیفیکیشن درآن کاربرد شگفت امگیزی خواهد داشت .

در سال 2014 یک شرکت تولید کننده آب معدنی در یک کمپین تبلیغاتی با استفاده از مدل گیمیفیکیشن توجه بسیاری از مخاطبین را به برند خود جلب نمود . هدف در نظر گرفته شده در این کمپین ترغیب عموم جامعه به ورزش و سالم زیستن بود . در صورتیکه یک مخاطب در این چالش شرکت می نمود یک بطری آب معدنی دریافت مینمود . از مخاطب خواسته شد در صورت تمایل به شرکت در این چالش سوار دوچرخه ثابت شده و در زمانی مشخص شده شروع به پازدن کرده و در صورت موفقیت به پا زدن در این زمان جایزه خود را دریافت نماید.

نکته مهم در گیمیفیکیشن که باید به آن توجه نمود و در مثال بالا به آن اشاره شد این است  که  مخاطب در ازای انجام یک فعالیت و یا به عبارتی متحمل شدن یک زحمت شایسته دریافت یک امتیاز ، بج و یا دسترسی به مراحل بالاتر خواهد بود .

گیمیفیکیشن یعنی وارد کردن تفکرات، مکانیزم، روش‌ و فنون بازی به فعالیت‌هایی که اصولاً بازی نیستند با اهداف مشخص . جذابیت بازیگونه در فعالیت های جدی باعث خواهد شد که مخاطب با تمایل بیشتری به در آن فعالیت مشارکت و یا در آن استمرار داشته باشد .

استفاده از گیمیفیکیشن ، طراحی و تدوین سناریوی آن نیازمند دانش و آگاهی کامل از سه المان اصلی گیمیفیکیشن شامل  مکانیک  ، داینامیک  و زیبایی شناسی دارد و در صورت عدم تسلط و طراحی ناقص نتیجه مناسب حاصل نخواهد شد

برگرفته از کتاب گیمیفیکیشن در کسب و کار   نوشته آقای دکتر علی غفارهاشمی 

 

آشنایی با خدمات مشاوره و آموزش مدیریت کسب و کار شرکت رهپویان7